• Zorgeloos varen voor een vaste prijs per maand
 • Winterstalling, transport, onderhoud & poetsen inbegrepen
 • All-risk verzekering & 24/7 pechhulp
 • All-in verzekerd varen
 • Zorgeloos varen voor een vaste prijs per maand
 • All-in verzekerd varen
 • Winterstalling, transport, onderhoud & poetsen inbegrepen
 • All-in verzekerd varen
 • All-risk verzekering & 24/7 pechhulp
 • All-in verzekerd varen

1. Wat is er standaard opgenomen in mijn leasecontract?

Wij willen dat je zonder zorgen het water opgaat. Daarom regelen wij binnen het leasecontract heel veel voor je. Dit doen we vanuit onze uitgangspunt zorgeloos varen.

In de standaard leaseprijs zijn de volgende componenten opgenomen:

 1. BTW
 2. Afschrijving en rente
 3. Opbouw en aflevering in Nederland
 4. Comfort pakket
 5. Eenmalige brengservice per vaarseizoen
 6. Eenmalige haalservice per vaarseizoen
 7. WA casco verzekering (Eigen risico Casco-schade per schade € 500)
 8. Service en garantie
 9. Pech hulp

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW maar exclusief: brandstof, eventuele ligplaats gelden, takel- of hellinggelden.

2. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een private leaseboot te leasen?

Private lease is een gemakkelijke vorm van leasen voor particulieren. Je kiest de leaseboot die het best bij je past. Voor een vast maandbedrag kun je zonder zorgen het water op, wij regelen alles binnen het complete leasepakket. De boot blijft gedurende en na de leaseperiode eigendom van Leaseboot.

Om een leasecontract met ons af te kunnen sluiten, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Je bent tussen de 18 en 75 jaar oud;
 2. Je werkt mee aan de kredietcheck van EDR;
 3. Je voldoet aan het minimum inkomen.

Minimum inkomen
EDR Credit Services is als bevoegde organisatie door ons aangesteld om te beoordelen of het leasen van een boot voor jou mogelijk is. Zij vragen je documenten aan te leveren.  Aan de hand van de documentatie kijken ze naar het financiële risico. Zo kijken ze naar je inkomen, woonsituatie en eventuele schulden of achterstallige betalingen. Na deze controle bepalen we of je een boot bij ons kunt leasen.

Voldoe je niet aan de voorwaarden?
Voldoe je niet aan alle voorwaarden, kun je de leaseaanvraag ook via iemand anders, een bekende, laten verlopen. Deze persoon doet de leaseaanvraag en betaalt het maandelijkse leasetarief. Hoe je dat onderling verrekent, is aan jou. Deze persoon is dan aansprakelijk voor de boot, maar je kunt alsnog een leaseboot varen.

3. Wat houdt het acceptatieproces in?

Na het indienen van een leaseaanvraag start het acceptatieproces. Hiermee bepalen we per persoon of het private leasen van een nieuwe of gebruikte boot mogelijk is. Dit proces bestaat uit een aantal stappen, die hieronder beschreven worden. Onderdeel van het proces is het aanleveren van je persoonlijke gegevens en belangrijke documenten. Zo checken we of je kredietwaardig bent.

De stappen van het acceptatieproces

Stap 1: Kredietwaardigheid
We gebruiken de NAW-gegevens uit je leaseaanvraag om samen met EDR Credit Services inzicht te krijgen in je kredietwaardigheid.

EDR Credit Services beoordeelt jouw kredietwaardigheid. Indien zij het kredietrisico te hoog achten zijn we genoodzaakt je aanvraag af te keuren. We stellen je hiervan op de hoogte. Heb je naar aanleiding van de uitkomst behoefte aan meer informatie, neem dan contact op met EDR Credit Services. Als je kredietwaardigheid in orde is, dan ontvang je van ons een bevestiging.

Stap 2: Documenten aanleveren
Om het acceptatieproces te kunnen voltooien zal EDR Credit Services je uitnodigen een aantal documenten te uploaden.

Het gaat om de volgende documentie:

 1. Kopie loonstrook, maximaal twee maanden oud;
 2. Kopie bankafschrift(en)/bankafschrift van de gemachtigde rekening (niet ouder dan twee maanden) waarop de woonlasten (huur/hypotheek) en salarisinkomsten zichtbaar zijn. De kopie van je bankafschrift dient van een volledige maand te zijn.

Uitzonderingen

Arbeidscontract bepaalde tijd
Heb je een arbeidscontract voor bepaalde tijd of ben je korter dan een jaar in dienst? Dan vragen we ook om een werkgeversverklaring van maximaal drie maanden oud met een firmastempel en ondertekend door de werkgever.

ZZP’er
Ben je ZZP’er of ondernemer? Dan verlangen we geen loonstrook van je, maar wel een uittreksel van de KVK van maximaal drie maanden oud, waarmee je aantoont dat je ZZP’er of ondernemer bent en de meest recente inkomensverklaring van de belastingdienst aanlevert. Die kun je opvragen via de website van de Belastingdienst.

Als ZZP’er moet je minimaal een jaar lang zelfstandig ondernemer zijn.

Ondernemer in loondienst van eigen onderneming
In dit geval hebben we ook het volgende nodig: een KVK-uittreksel en de meest recente inkomensverklaring, niet ouder dan drie maanden. Een loonstrook is niet nodig.

Uitkering
Krijg je een uitkering? Dan vragen we niet om een loonstrook, maar een uitkeringsspecificatie, zodat we weten hoe hoog je uitkering is. Ook vragen we om een toekenningsbesluit van jouw uitkering.

AOW en/of aanvullend pensioen
In deze situatie vragen we in plaats van een loonstrook om een meest recente pensioen- en/of AOW-specificatie.

Stap 3.
De laatste stap van het acceptatieproces betreft de controle van de documenten die je hebt aangeleverd. Na deze stap bepalen we of we jouw leaseaanvraag wel of niet kunnen accepteren. Is dat niet het geval, dan laten we je per e-mail weten wat de reden van afkeur is. Het kan ook zijn dat we je een e-mail sturen met een verzoek om meer documenten, zodat we een nog beter beeld krijgen van jouw (financiële) situatie.

 

4. Welke persoonlijke documenten zijn nodig om mijn bestelling definitief te maken?

Om de aanvraag af te ronden hebben wij een aantal documenten nodig. Nadat je alle gegevens hebt aangeleverd zal jouw kredietwaardigheid vastgesteld moeten worden. Wij kiezen voor deze acceptatiewijze zodat wij zeker weten dat de overeenkomst voor zowel voor jou als voor ons geen probleem is.

Benodigde documenten
Wij hebben de volgende documenten van je nodig:

 1. kopie van je Nederlandse ID-kaart of paspoort*;
 2. kopie van je loonstrook waaruit blijkt dat je een vast dienstverband hebt. De loonstrook toont de datum dat je in dienst bent getreden, je thuisadres en bankrekeningnummer.

Staan deze gegevens er niet op? Dan hebben wij ook de volgende documenten nodig:

 1. arbeidsovereenkomst of werkgeversverklaring met adres en/of datum in dienst;
 2. recent bankafschrift met bankrekeningnummer.

Als je het inkomen van een mogelijke partner wil meenemen, dienen bovenstaande gegevens van deze partner ook te worden aangeleverd.

* Heb je geen Nederlandse ID-kaart of paspoort? Dan vragen wij je ook een uittreksel van de BRP (Basisregistratie personen) mee te sturen.

Geen vast dienstverband?
Heb je geen vast dienstverband? Dan hebben wij de volgende aanvullende documenten nodig:

 1. tijdelijk dienstverband: een loonstrook met een werkgeversverklaring;
 2. ZZP’er: een uittreksel van de Kamer van Koophandel van maximaal 3 maanden oud;
 3. gepensioneeerd: een kopie van je AOW-specificatie én pensioenspecificatie.

Documenten doorsturen
Je kunt de benodigde documenten eenvoudig uploaden. Hiervoor ontvang je bericht van EDR Credit Services, welke de bevoegde instantie is om dit uit te voeren. Je ontvangt van hen dan ook een bevestiging van de aangeleverde documentatie en status voortgang.

Terugkoppeling bestelling definitief
EDR Credit Services controleert de aangeleverde documenten. Zodra deze akkoord zijn, ontvang je hierover bericht.

5. Ben ik eigenaar van de boot?

eigenaar van de boot?
Nee, je bent geen eigenaar van de boot. Leaseboot is en blijft gedurende en na de looptijd van het contract eigenaar van de boot. Dat betekent dat de boot na de leaseperiode weer terug gaat naar Leaseboot. Wel bestaat de mogelijkheid deze dan te kopen. Neem voor de voorwaarden contact op met Leaseboot.

Onze medewerkers helpen je graag verder.

 

6. Kan ik de looptijd van mijn contract tussentijds aanpassen?

Voordat je het contract tekent, kun je de looptijd van het contract nog aanpassen. Zodra je hebt getekend, is dat niet meer mogelijk.

Overzetten op naam van iemand anders
Het is mogelijk het leasecontract tussentijds over te zetten op naam van iemand anders. Graag vragen we je hiervoor contact met ons op te nemen. Je kunt hier ook terecht als je je contract wil verlengen.

Onze medewerkers helpen je graag verder.

7. Betaal ik bij private lease een aanbetaling of een borg en waarom?

Soms een aanbetaling, zeker een borg
Bij Leaseboot betaal je soms een aanbetaling voor een boot. Dit doen we in overleg met jou. Hierdoor wordt het leasebedrag lager. Je betaalt ook een borg. Dit bedrag betaal je aan Leaseboot voordat wij je boot bestellen en klaarmaken. De hoogte van de borg is vastgelegd in het leasecontract.

Breng je de boot in goede staat terug en conform de afspraken in het contract? Dan ontvang je je borg weer terug. Wij vergoeden geen rente over dit bedrag.

Kies je na afloop van je contract weer voor een boot van Leaseboot? 
Dan zetten wij de borg van je oude contract over naar je nieuwe contract. Ook dan geldt dat je de borg weer terugkrijgt nadat je de boot in goede staat en zoals afgesproken in het contract terugbrengt.

Waarom een borg?
Wij vragen een borg om onze leaseprijzen extra laag te kunnen houden. Als leasebedrijf dragen wij het risico van de betalingen voor de boot. Wij willen dus graag zekerheid dat onze klanten de betalingen aan ons kunnen blijven voldoen.
Doordat wij deze borg vragen, hoeven wij geen extra kosten voor ons debiteurenrisico in de leaseprijs te verrekenen. Hiermee houden wij onze leaseprijzen extra laag en dat is gunstig voor jou.

8. Hoe meld ik een schade?

Het is vervelend als je schade hebt. Wij helpen je graag dit zo snel mogelijk op te lossen.
De contractant kan de schade bij ons melden. Het is wel belangrijk dat je de schade binnen 48 uur na het ontstaan en constateren meldt bij Leaseboot. Pas nadat je de schade hebt gemeld bij Leaseboot, maakt Leaseboot een afspraak voor het herstellen van de schade.

9. Welke schades vallen onder het eigen risico?

Je betaalt eigen risico per losstaande schade. Op je leasecontract lees je het eigen risico dat op jou van toepassing is.

Schade lager of hoger dan eigen risico?
Het kan zijn dat de schade lager is dan je eigen risico. In dit geval betaal je natuurlijk alleen het bedrag van de schade en niet het volledige eigen risico.

Is de schade hoger dan je eigen risico? Dan betaal je het volledige bedrag aan eigen risico.

Schade deels te verhalen
Soms kan de verzekeraar maar een deel van de schade verhalen op de tegenpartij. Stel dat de verzekeraar maar de helft van de schade kan verhalen op de tegenpartij, dan betaal je ook maar de helft van het eigen risico.

Niet verhaalbare schade
Een niet verhaalbare schade is een schade waarbij de tegenpartij niet aansprakelijk is, of waar de tegenpartij niet bekend is. Je eigen risico is dan van toepassing.

Schuldige nog niet duidelijk
Het kan natuurlijk zijn dat de schuldige van je schade niet direct is aan te wijzen. In dit geval brengen wij het eigen risico pas in rekening wanneer de verzekeraar heeft bepaald wie de schuldige partij is.

Goed om te weten: lever je de boot in en is de schade nog niet afgehandeld? Dan brengen wij je wel het eigen risico in rekening. Uiteraard ontvang je dit weer terug zodra de schade alsnog is verhaald op de tegenpartij.

10. Wanneer betaal ik eigen risico?

Je betaalt eigen risico per losstaande schade. Dus per keer dat je een schade meldt. In je leasecontract lees je welk eigen risico op jou van toepassing is.

Schadebedrag lager of hoger dan eigen risico?
Het kan zijn dat het schadebedrag lager is dan je eigen risico. In dit geval betaal je natuurlijk alleen het bedrag van de schade en niet het volledige eigen risico.

Is het schadebedrag hoger dan je eigen risico? Dan betaal je het volledige bedrag aan eigen risico.

Schade deels te verhalen
Soms kan de verzekeraar een deel van de schade verhalen op de tegenpartij. Stel dat de verzekeraar maar de helft van de schade kan verhalen op de tegenpartij, dan betaal je ook maar de helft van het eigen risico.

Niet verhaalbare schade
Een niet verhaalbare schade is een schade waarbij de tegenpartij niet aansprakelijk is. Of waar de tegenpartij niet bekend is. Je eigen risico is dan van toepassing.

Schuldige nog niet duidelijk
Het kan natuurlijk zijn dat de schuldige van je schade niet direct is aan te wijzen. In dit geval brengen wij het eigen risico pas in rekening wanneer de verzekeraar heeft bepaald wie de schuldige partij is.

Goed om te weten: lever je de boot in en is de schade nog niet afgehandeld? Dan brengen wij je wel het eigen risico in rekening. Uiteraard ontvang je dit weer terug zodra de schade alsnog is verhaald op de tegenpartij.

11. Wat moet ik doen als mijn boot is gestolen?

Als je boot is gestolen, is het van belang dat je dit zo snel mogelijk meldt. Zowel bij Leaeboot als bij de politie.

Melden bij Leaseboot
Neem direct contact op met ons op.

Aangifte bij politie 
Doe ook direct aangifte bij de politie.

Boot langer dan 30 dagen vermist? 
Als je boot langer dan 30 dagen is vermist na het melden, dan geven wij de boot definitief als gestolen op.

Wil je een nieuwe boot bestellen? Je kunt contact opnemen met ons om de mogelijkheden te bespreken voor een beschikbare boot. Omdat je al een bekende klant bent bij ons, blijven de meeste documenten uit je vorige aanvraag geldig. We vragen alleen om een nieuwe loonstrook. We schatten dan opnieuw het financiële risico in. Voor deze controle maken we gebruik van de diensten van EDR Credit Services.

12. Welke schades zijn acceptabel bij het inleveren van mijn leaseboot?

De schades die wij acceptabel vinden zijn kleine beschadigingen, ontstaan door normaal gebruik. Bijvoorbeeld slijtage of beschadigingen die gezien de leeftijd en de gebruik van de boot te verwachten zijn. Wij hebben een handige handleiding gemaakt voor het inleveren van je boot . Zo kun je van tevoren zelf controleren welke schades wij acceptabel vinden.

Bij het ophalen van de boot bij jou op de afgesproken ligplaats wordt eventuele schade vastgesteld Je ontvangt een innamerapport van deze inspectie.

Totdat de boot is ingeleverd bij Leaseboot blijf jij verantwoordelijk voor de boot.

Niet acceptabele schade
Schade door een aanvaring en alle andere schades vinden wij niet acceptabel. Wij raden je altijd aan deze schades op tijd te melden via info@leaseboot.com. Dergelijke schades berekenen wij deze schade bij inname van de boot aan jou door. Dit zijn dan de werkelijke herstelkosten, zonder aftrek van eigen risico.

Controleer boot op schade voordat deze opgehaald wordt
Om verrassingen te voorkomen, raden wij je aan je boot te controleren op schades voordat deze opgehaald wordt. Om je hierbij te helpen, hebben we een handige checklist gemaakt:
Download inname protocol (pdf)

13. Kan ik met een BKR-registratie een boot leasen

Of je een boot kunt leasen als je een BKR-registratie hebt is per persoon verschillend en hangt af de individuele situatie. Wij kunnen je niet vooraf vertellen of je wel of niet in aanmerking komt voor een leaseboot.

BKR-registraties
Als je ergens een lening of krediet afsluit, dan wordt dit geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie, afgekort BKR. Je hebt dan een BKR-registratie. Zo ontstaat een overzicht van alle leningen die je hebt afgesloten. Ook eventuele betalingsachterstanden worden vastgelegd. Het BKR kan particulieren op deze manier beschermen tegen te veel leningen en de daarbij behorende (hoge) rentes.

Gegevenscontrole
Als je een aanvraag voor een leaseboot doet, vragen wij om een kopie van een salarisstrook, bankafschrift en ID-bewijs. Deze informatie gebruiken we om het financiële risico in te schatten. Voor deze controle maken we gebruik van de diensten van EDR Credit Services. Zo kijken wij bijvoorbeeld naar je woonplaats, woonsituatie en eventuele schulden of achterstallige betalingen.

Je kunt wel of niet een boot leasen 
Na de controle door EDR Credit Services en die van onze financiële afdeling bepalen wij of je een boot bij ons kunt leasen. Je ontvangt hierover van ons een e-mail waarin wij aangeven of je een boot bij ons kunt leasen.

14. Wat als ik de factuur niet meer kan betalen?

Is er iets gewijzigd in jouw financiële situatie en kun je de maandelijkse kosten niet meer betalen? Dat is erg vervelend. Voor jou en voor ons. We gaan dan graag met je in overleg hoe we deze situatie met elkaar kunnen oplossen. Daarom vragen we je om direct contact met ons op te nemen zodra je in deze situatie komt.

15. Kan ik aan het einde van het contract de boot overnemen?

Dat bekijken we per situatie. Ook is het mogelijk de boot tegen een gereduceerd maandbedrag door te leasen. Neem hiervoor contact met ons op voor een aanbod op maat.