• Zorgeloos varen voor een vaste prijs per maand
 • Alle boten zijn voor genoemde prijs vaarklaar
 • Bootfinanciering: Meteen economisch eigenaar van je boot
 • Bootfinanciering: Alle financieringslooptijden mogelijk
 • Bootfinanciering: Op het einde van de looptijd is de boot helemaal afgelost
 • Bootfinanciering: Altijd boetevrij extra aflossen indien gewenst
 • Zorgeloos varen voor een vaste prijs per maand
 • Alle boten zijn voor genoemde prijs vaarklaar
 • Bootfinanciering: Meteen economisch eigenaar van je boot
 • Bootfinanciering: Alle financieringslooptijden mogelijk
 • Bootfinanciering: Op het einde van de looptijd is de boot helemaal afgelost
 • Bootfinanciering: Altijd boetevrij extra aflossen indien gewenst

Privacy Statement

Betrouwbaar en veilig omgaan met gegevens

Leaseboot waarborgt en respecteert je privacy en zal je persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doeleinden zoals uiteengezet in dit ‘Privacy Statement’.
Mocht het antwoord dat je zoekt er niet tussen staan? Bezoek dan onze uitgebreide ‘meest gestelde vragen’ pagina.

Laten we beginnen bij het begin

Als je als vaarder van een leaseboot gebruik maakt van de diensten van Leaseboot, en als je onze website www.leaseboot.com bezoekt of via een nieuwsbrief inschrijving of de leasecalculator hebt aangegeven dat we je mogen benaderen voor communicatie doeleinden, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van jou.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Leaseboot b.v., Marconiweg 11, (8501 XM) Joure, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens. Voor vragen over de verwerking kan je contact met ons opnemen. Schriftelijk via
Leaseboot b.v., Marconiweg 11, (8501 XM) Joure. Telefonisch via 085-0600882 en ook via WhatsApp zijn we op hetzelfde nummer goed bereikbaar.

Wat zijn de rechtsgronden voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Wij verwerken je persoonsgegevens omdat we daarvoor, in de woorden van de Algemene verordening gegevensbescherming, een gerechtvaardigd belang hebben. Dat houdt in dat wij je persoonsgegevens mogen verwerken omdat dat nodig is voor onze bedrijfsuitoefening, terwijl je privacybelangen daarbij niet in de knel komen. We mogen dat ook doen in het belang van derden, mits ook daar je privacybelangen niet zwaarder wegen dan die van de betreffende derde.

Als we voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens je toestemming nodig hebben zullen we die gegevens pas verwerken nadat we je toestemming hebben gekregen, en zullen we daarmee stoppen wanneer je die toestemming intrekt. Als je met ons een leaseovereenkomst sluit dan verwerken we je persoonsgegevens voor de uitvoering van die overeenkomst.

Tenslotte verwerken wij je persoonsgegevens omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van belasting- of verkeerswetgeving.

Hoe verkrijgen wij je persoonsgegevens?

Wij verkrijgen je persoonsgegevens omdat je ze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij je bezoek aan onze website, bij gebruik leasecalculator, bij inschrijving op de nieuwsbrief of bij het aangaan van een overeenkomst met ons en bij de uitvoering van die overeenkomst.

Als je gebruikt maakt van een leaseboot verkrijgen wij ook persoonsgegevens, bijvoorbeeld over het gebruik van de boot, de melding van ongevallen en schade, en de planning van haal-, brengservice, onderhoud en reparaties.

In sommige gevallen verkrijgen wij persoonsgegevens van derden, bijvoorbeeld in het kader van controles bij het afsluiten van een overeenkomst, van overheidsdiensten zoals de politie of de gemeente dan wel havens en van onze partners (bijvoorbeeld dealers en leveranciers).

Tenslotte verrijken wij door middel van cookies persoonsgegevens bij je bezoek aan onze website

Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden, afhankelijk van de diensten van Leaseboot waarvan je gebruik maakt, voor de volgende doeleinden verwerkt:

Als je onze website bezoekt

• om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren
• om contact met ons op te kunnen nemen via onze website
• om downloads van content van de website mogelijk te maken
• om je te informeren over andere diensten van Leaseboot
• om op verzoeken om een offerte te kunnen reageren
• om online een boot te kunnen bestellen
• om je vraag via ons contactformulier te kunnen beantwoorden
• om je gegevens op te kunnen nemen in een prospectdatabase
• om delen via sociale media mogelijk te maken
• om de effectiviteit van reclamecampagnes te beoordelen

Als je leaseboot klant wil worden of klant bent van een leaseboot

• om je offertes te kunnen doen
• om online een boot te kunnen bestellen
• om contracten met je te kunnen sluiten, uitvoeren, beheren en administreren
• voor het ontwikkelen van nieuwe producten op basis van je wensen
• om (gebruiks)trends te bepalen
• om je te informeren over andere diensten van Leaseboot
• om onze rechten en eigendommen te beschermen
• om automatische incasso van leasetermijnen mogelijk te maken
• voor het afwikkelen van ongevallen en schades
• voor het beantwoorden van een vraag die is gesteld via ons contactformulier
• om wettelijke verplichtingen na te kunnen leven
• om juridische procedures te kunnen voeren
• voor klanttevredenheidsonderzoek, en het geven van feedback daarop
• voor het verzenden van voor jou relevantie informatie over mobiliteit, leasing en onze producten en bedrijfsvoering
• om profielen samen te stellen en gedrag op geaggregeerd niveau te analyseren met als doel onze marktbewerking en leaseoplossingen te optimaliseren
• om een inschatting te maken van je wensen en voorkeuren aan de hand van een profiel dat we aan je gegevens koppelen
• om je te wijzen op evenementen en speciale aanbiedingen van Leaseboot
• om het online vragen te beantwoorden en om pechhulp te kunnen verlenen
• voor het maken van afspraken voor de jaarlijkse haal- en brengservice
• voor het afstemmen van (manieren van) communicatie op je persoonlijke voorkeuren
• voor het aanvragen van diverse formulieren
• om te voldoen aan onze interne operationele eisen, waaronder onze financieringsregelingen

Ons Cookie beleid

Leaseboot en derden gebruiken cookies (en andere technieken, gezamenlijk steeds cookies genoemd) om de website te analyseren, deze gebruiksvriendelijker te maken en je op en buiten de website relevante aanbiedingen en content te kunnen tonen. Door gebruik te maken van de site, stem je hiermee in. Bij je eerste bezoek aan de website informeren we je over dit gebruik en wordt je gevraagd het gebruik van alle cookies of enkel de functioneel verplichte cookies (om de website naar behoren en voor optimaal gebruiksgemak te laten functioneren) te accepteren.

Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij jouw bezoek aan een website op je computer of andere apparatuur wordt geplaatst. Door het plaatsen van deze cookies kan Leaseboot je direct en in de toekomst beter van dienst zijn. Zowel Leaseboot als andere partijen waarmee wij samenwerken (zoals Google) kunnen cookies plaatsen op jouw computer en andere apparaten. Leaseboot onderscheidt verschillende soorten cookies. Zo kan een gebruiker aangeven alle cookies te accepteren of enkel de functionele cookies.

 • Functionele cookies worden gebruikt om het gebruikersgemak te bevorderen zodat je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw een zelfde selectie hoeft te maken of in te loggen als je dat al eerder heeft gedaan.
 • Alle cookies: naast de functionele cookies worden ook transactionele, monitoring/analytics en marketing/targetting cookies geplaatst.
  • Transactionele cookies worden gebruikt als je een aanvraag hebt gedaan, en indien van toepassing om onze partners commissies uit te betalen.
  • Monitoring/Analytics cookies worden met name namens andere partijen geplaatst zoals Google Analytics en de Visual Website Optimizer. Hiermee kan Leaseboot het (be)zoekgedrag in kaart brengen en haar dienstverlening hier op aanpassen zodat we je als (potentiele) klant nog beter van dienst kunnen zijn.
  • Marketing of targeting cookies worden geplaatst om jouw interesses te bewaren zodat op en buiten de Leaseboot website aanbiedingen gedaan worden die in het verlengde liggen van jouw wensen/interesses. Tevens kan Leaseboot automatisch aanbiedingen niet meer laten zien als je er al gebruik van hebt gemaakt of als je ze al enkele keren hebt gezien. Zonder deze cookies bestaat de kans dat je vaker irrelevante advertenties van ons te zien krijgt. Graag merken wij op dat je ook zonder cookies advertenties van Leaseboot tegen kunt komen.

Welke derde partijen plaatsen Cookies via de websites van Leaseboot?

Leaseboot werkt samen met derden partijen op het gebied van social media, bezoekers statistieken, advertenties en streaming video die ook cookies plaatsen. Onder meer de volgende bedrijven zijn als zodanig partners van Leaseboot: Google (Plus, Maps, Analytics, Adwords), Facebook, Hotjar, Criteo. Voor meer informatie over de wijze waarop deze partijen omgaan met cookies dien je hun privacy voorwaarden te lezen.

Heb je belang bij het plaatsen van cookies?

Door cookies kunnen wij surfgedrag analyseren en hierdoor aanbiedingen doen die voor jouw relevant zijn. Je krijgt bijvoorbeeld niet elke keer dezelfde aanbieding te zien, die niet bij jouw wensen aansluit. We zijn continue bezig onze online service te verbeteren dankzij gegevens die we ontlenen aan trends en gedrag op onze websites. Gebruik je social media, zoals een Facebook profiel, dan zorgen cookies ervoor dat je eenvoudig je interesses kunt delen zonder elke keer in te moeten loggen. Leaseboot streeft naar een zo plezierig mogelijke ervaring. Cookies helpen deze ervaring op de website te verwezenlijken.

Kun je cookies verwijderen?

Je kan altijd de cookies op jouw apparaat verwijderen via de browser. Je kan ook zelf bepalen of je cookies wilt accepteren. Je kan je browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Graag wijzen wij je er op dat het uitzetten van cookies het gebruik van onze website (en andere websites) kan beperken.

Je kan het gebruik van Google-cookies uitschakelen door naar de Google-afmeldingspagina voor advertenties te gaan.

Wil je adverteerders niet toestaan om je gedrag te analyseren dan kan je dat aangeven op de website van Your Online Choices.

Wijzigingen

Leaseboot behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy Statement. Check daarom regelmatig het privacy Statement voor een update.

Aan welke derden verstrekken wij je persoonsgegevens?

Wij kunnen partijen inschakelen die ons helpen bij onze bedrijfsvoering. Wij kunnen je persoonsgegevens ook verstrekken aan professionele experts die geen verwerkers zijn, zoals accountants en advocaten.

Op het moment dat je klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over je kredietwaardigheid. EDR gebruikt je gegevens voor onderzoek naar je kredietwaardigheid en contactgegevens. Als je bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van je persoonsgegevens door EDR, dan verwijzen we je naar: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

Onder omstandigheden moet Leaseboot je persoonsgegevens verstrekken aan overheidsinstellingen, zoals de belastingdienst, het openbaar ministerie of de politie.

Naar welke landen geven wij je persoonsgegevens door?

Je persoonsgegevens worden alleen in Nederland verwerkt of in landen waarin dit op grond van Nederlandse of Europese wetgeving is toegestaan.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Wij kiezen binnen deze kaders altijd voor de kortste bewaartermijn.

Wij bewaren je persoonsgegevens in ieder geval zolang je een leasecontract bij ons hebt en/of gebruik maakt van onze diensten, en zolang het nodig is om je (aan)vraag af te handelen en contact met je op te nemen.

Als je persoonsgegevens nodig zijn voor het verzekeren van onze juridische positie kunnen wij de betreffende gegevens zolang voor dat doel bewaren.

Wat zijn je rechten ten aanzien van je persoonsgegevens?

Je rechten zijn vastgelegd in de artikelen 15 tot en met 22 van de Algemene verordening gegevensbescherming;
• je hebt het recht inzage te vragen in welke persoonsgegevens we van jou verwerken;
• je kunt om rectificatie of wissing van je persoonsgegevens vragen;
• je hebt het recht om beperking te vragen van de verwerking van je persoonsgegevens;
• je hebt het recht tegen verwerking van je persoonsgegevens bezwaar te maken;
• je hebt het recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens.
Als je van deze rechten gebruik wilt maken kan je daartoe een bericht met je naam en contactgegevens sturen aan Leaseboot, Marconiweg 11, 8501 XM te Joure of een e-mail te sturen naar info@leaseboot.com. In je verzoek moet je zoveel mogelijk specificeren om welke persoonsgegevens het gaat. Wij zullen binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren.
In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij, en voor zover, de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren, of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Wij sturen je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Als we de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet hebben verwijderd, sturen we je een bericht waarin we toelichten waarom niet (volledig) aan je verzoek kon worden voldaan.
Wij moeten je identiteit controleren om te voorkomen dat kwaadwillenden gegevens van anderen kunnen verkrijgen. Je moet dan ook een kopie van een identiteitsbewijs meesturen. Je moet dan (voor zover van toepassing) de MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar maken.
Als we niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek betrekking heeft, kunnen we je vragen om je verzoek nader te specificeren. We schorten dan de uitvoering van het verzoek op totdat je ons de nadere specificatie hebt verstrekt. Sommige persoonsgegevens moeten mogelijk bewaard worden om wettelijke redenen. Je hebt altijd het recht een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij de rechter.

Wijzigen en versienummer

Wij kunnen dit Privacy statement aanpassen, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wetgeving, rechtspraak, of publicaties van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij raden je daarom aan het Privacystatement regelmatig op wijzigingen na te lezen. Deze versie dateert van december 2020.
Op eerste verzoek zal Leaseboot inzage geven in jouw persoonsgegevens zoals door Leaseboot in haar systemen verwerkt. Wijzigingen kunnen, indien van toepassing, worden doorgegeven. Desgewenst kunnen gegevens worden verwijderd indien er geen sprake (meer) is van een overeenkomst. Deze verzoeken tot inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens kunnen gestuurd worden via ons e-mailadres info@leaseboot.com. Vermeldt hierbij naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en indien mogelijk contractnummer.
Leaseboot behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Voor vragen of suggesties betreffende dit privacy Statement kan je ons bellen of benaderen via e-mailadres: info@leaseboot.com

Meest gestelde vragenBekijk aanbod